Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie
www.ttw.prv.pl

 

 

 
 
 

Jesteśmy członkiem Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich

 
MENU

» Strona główna
» Zezwolenia
» Regulamin
» Jezioro
» Zarybianie
» Zawody
» Foto & Film
» Wędkarskie strony
» Prognoza pogody
» Kontakt

REGULAMIN


Obowiązujący posiadaczy licencji na wędkowanie w zbiorniku Rybnik w Silnie
w okresie od 21 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 

 1. Osoby nienależące do Toruńskiego Towarzystwa Wędkarskiego mogą wędkować w Rybniku na podstawie aktualnej licencji wydanej przez TTW. Licencja uprawnia do wjazdu na teren TTW jednym samochodem.
   
 2. W czasie wędkowania licencja powinna być przypięta w widocznym miejscu (do odzieży, plecaka). Posiadacz licencji musi posiadać przy sobie również dokument potwierdzający jego tożsamość.
   
 3. Do sprawdzania zezwoleń upoważnieni są członkowie TTW, funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej, agenci ochrony i inne osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Towarzystwo.
   
 4. Posiadacz licencji ma prawo wędkować przez całą dobę, wyłącznie z brzegu lub pokrywy lodowej, dwiema wędkami jednocześnie. Każda wędka może być wyposażona w jedną uzbrojoną przynętę. Obowiązuje całkowity zakaz używania środków pływających.
   
 5. Na zbiorniku Rybnik obowiązują następujące wymiary ochronne ryb (ryba wymiarowa musi być dłuższa od wymiaru ochronnego):
   
  • jaź, kleń - 25cm
  • lin - 30cm
  • boleń - 40cm
  • węgorz, sandacz, szczupak - 50cm
  • miętus - 25cm

   
 6. Posiadaczy licencji obowiązują dobowe limity połowu:
  Po dwie sztuki - szczupaka, sandacza, karpia, lina, węgorza (cały rok), jednak nie więcej niż 5 sztuk tych ryb łącznie. Pięć sztuk pstrąga (do 30 kwietnia). Połowy ryb innych gatunków nie są limitowane.
   
 7. Obowiązują okresy ochronne:
   
  • sandacza - od 1 marca do 31 maja
  • szczupaka - od 1 marca do 30 kwietnia
  • miętusa - od 1 grudnia do końca lutego
   
  Przypomina się, że ustawowo chronione są również inne zwierzęta (m.in. żaby, zaskroniec, wiele gatunków ptaków) oraz szereg roślin (np. grążele i grzybienie).
   
 8. W ramach przysługujących posiadaczowi licencji wędek i limitu połowu, w jego obecności, bez dodatkowych opłat i dowolną metodą wędkować może wyłącznie jego współmałżonek oraz dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 14 lat. Dzieci starsze obowiązuje posiadanie osobnej licencji. Odstępowanie wędek innym osobom będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu. Każdemu z małżonków posiadających licencję "małżeńską" przysługują oddzielne limity wędek i połowów.
   
 9. Jeżeli wędkarz złowi rybę w okresie ochronnym lub nie większą od wymiaru ochronnego a odhaczenie zagraża jej dobrej kondycji, należy bezwzględnie odciąć żyłkę i wypuścić rybę wraz z haczykiem.
   
 10. Zatrzymane po złowieniu ryby należy przechowywać w siatce zanurzonej w jeziorze lub natychmiast zabić.
   
 11. Na przesmyku między cyplami (w przewężeniu jeziora), dla uniknięcia konfliktów, nie wolno zarzucać wędek poza połowę odległości do przeciwległego brzegu.
   
 12. Wędkarz jest zobowiązany do przebywania na czystym łowisku i pozostawieniu go w równie czystym stanie po zakończeniu wędkowania. Oznacza to również konieczność sprzątnięcia zajmowanego stanowiska przed rozpoczęciem wędkowania jeżeli zastało się je zaśmieconym. Niedopałek to także groźny śmieć!
   
 13. Obowiązuje całkowity zakaz czyszczenia ryb nad wodą.
   
 14. Obowiązuje zakaz budowy jakichkolwiek umocnień i innych stałych urządzeń na brzegu i w wodzie oraz wycinania i niszczenia roślinności nadbrzeżnej i wodnej. Propozycje modyfikacji prosimy zgłaszać Towarzystwu.
   
 15. Zbiornik służy przede wszystkim do wędkowania. Kąpiel oraz zachowanie wędkarza i jego gości nad wodą nie mogą przeszkadzać wędkującym.
   
 16. Złamanie zasad określonych niniejszym regulaminem spowoduje utratę licencji bez odszkodowania i utratę możliwości zakupu licencji w przyszłości.
 
Prosimy pamiętać, że przenęcenie powoduje powstanie takich szkodliwych substancji,
jak siarkowodór, metan i amoniak, wystrasza też ryby z łowiska.
 
Telefony alarmowe: 112 (ogólny), 997 (Policja), 56 - 621 8424 (Państwowa Straż Rybacka).
 

Zapraszamy chętnych do wspólnego sprzątania Rybnika w pierwszą niedzielę po Wielkanocy i ostatnią niedzielę listopada (potwierdzenie terminów w sklepach sprzedających licencje i na stronie internetowej TTW).

Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie, Design: Lexy.